HEM   PEDRO & CO   KONTAKT

Visionen är nya former för att kommunicera och förstå ledarskap

För att bidra med något nytt behöver du begå ett brott mot det befintliga, det sa Pablo Picasso och menade att det första penseldraget mot ett vitt canvas förstör den befintliga bilden av verkligheten.

 

”För att ge människan liv gavs hon glöd men då avslöjas eldens hemlighet och Pandora, den första mytologiska kvinnan skapas. Pandora får en ask hon aldrig får öppna men nyfikenheten gör att hon inte kan hålla fingrarna i styr och öppnar asken. Då befrias hoppet, som också är det sista som lämnar människan. Hoppet flyger ut ur asken i form av en liten fågel...”MOD OCH MEDVETENHET I ORGANISATIONER OCH MÄNNISKORS LIV