Visionen är nya former för att kommunicera och förstå ledarskap.

För att bidra med något nytt behöver du begå ett brott mot det befintliga. Pablo Picasso menade att det första penseldraget mot ett vitt canvas förstör den befintliga bilden av verkligheten.

All utveckling och innovation sker med nytt språk. Det vi idag namnger stressymton, kallades tidigare depression och på 30-talet melankoli. Vill du vara först i spåret behöver du veta hur du skapar framtidens språk. Kom då ihåg att argumentation sker på en arena av gammal logik. Ett utforskande och nyfiket språk är det som gäller.

MOD OCH MEDVETENHET I ORGANISATIONER OCH MÄNNISKORS LIV 
malin@pedro.se 070 656 34 54

”För att ge människan liv gavs hon glöd men då avslöjas eldens hemlighet och Pandora, den första mytologiska kvinnan skapas. Pandora får en ask hon aldrig får öppna men nyfikenheten gör att hon inte kan hålla fingrarna i styr och öppnar asken. Då befrias hoppet, som också är det sista som lämnar människan. Hoppet flyger ut ur asken i form av en liten fågel...”