Utforskande samtal; verkliga möten, podcast och filmer

Integritet och öppenhet är grundläggande värderingar för att skapa trovärdighet som konsult, det är också basen för ett sunt och framgångsrikt liv. Mod och nyfikenhet är avgörande för hög ambition, utveckling och lärande.


Jag brinner för idén att vi ska dela med oss. Den grundfilosofin delar jag med alla konsultvänner och alla människorna jag samtalar med i mina podcasts. Samtalet är också ett fantastiskt forum för ömsesidigt lärande och påverkan.  Förutom personlig feedback och utveckling så uppskattar jag personliga möten, nya idéer och vinna-vinna attityd.


På bilden ser du Hanne Moltke, en av författarna till boken ”Systemisk coaching”.

MOD OCH MEDVETENHET I ORGANISATIONER OCH MÄNNISKORS LIV 
Pedro & Co AB. malin@pedro.se. 070 656 34 54. www.pedro.se. Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm.