Kommande aktiviteter

Oavsett tidsepok och geografisk plats så har ledarskap alltid diskuterats, fascinerat och berört oss människor. Idag är ledarskap ett än mer utforskat och angeläget ämne för samhällets fortsatta utveckling.


Malin möter vänner och kollegor i ledarskapsbranschen. Ta del av och låt dig inspireras av kunskap och utforskande samtal kring ledarskap, organisatoriskt och mänskligt växande. Du kommer att möta människor som har unik kompetens och bred erfarenhet inom området och alla arbetar som organisations- och ledarskapskonsulter. Alla har också valt ett favoritämne som de fritt delar med sig av. 


Delta i det utforskande samtalet som inbjuder till reflektion, inspiration och ny kunskap. Vilka trender och aktuella inriktningar ser vi inför framtiden? Vilka tips skulle vi ge till dagens chefer och ledare? Var kommer mod och medvetenhet in i bilden? 

MOD OCH MEDVETENHET I ORGANISATIONER OCH MÄNNISKORS LIV 
malin@pedro.se 070 656 34 54