MOD OCH MEDVETENHET I ORGANISATIONER OCH MÄNNISKORS LIV 

Kommande aktiviteter

Oavsett tidsepok och geografisk plats så har ledarskap alltid diskuterats,
fascinerat och berört oss människor.